Seznam aktualit | aktualita

Nový realitní zákon

12.12.2019 10:00

Zákon byl na podzim schválen poslanci ve třetím čtení. Čeká se na schválení Senátem a podpis prezidenta. Platnost se očekává v první polovině roku 2020.

Hlavní novinky, které definuje nový zákon:

  1. Realitní makléř nemůže být kdokoli - podnikání v realitách se stane vázanou živností, k jejímuž provozování bude nutná kvalifikace. Zájemce musí mít aspoň středoškolské vzdělání kombinované s tříletou praxí, nebo složit státní zkoušku Obchodník s realitami. Tuto zkoušku zastřešuje MMR.
  2. Povinné pojištění pro případ náhrady škody způsobené výkonem realitního zprostředkování. Limity jsou min. 1.570.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 3.500.000 Kč pro více pojistných událostí v jednom roce. Pokud nebude uzavřena pojistná smlouva, může být udělena pokuta do 1.000.000 Kč.
  3. Smlouva jedině v písemné podobě - smlouvu o výhradním zprostředkování půjde sjednat pouze na šest měsíců, přičemž doba může být opakovaně prodloužena. Zároveň výpovědní lhůta nesmí být delší, než jeden měsíc.
  4. Úschova mimo realitní kancelář - úschova bude moci být realizována pouze bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem. Ve výjimečných případech i v RK dle předem daných pravidel.

 

 

 

 

Bydlení svěřte profesionálům aaabyty